Robòtica i Motion

Estudiem detalladament les cadenes cinemàtiques i els processos industrials dels nostres clients per a determinar les solucions més avantatjoses tant a nivell productiu com a nivell econòmic per a la implementació de la Robòtica Industrial en el seu procés.

Des de TOTSOM brindem solucions que abasten des de la participació del disseny i la programació d’apartats concrets d’un sistema mecatrònic fins al seu complet desenvolupament, oferint projectes claus en mà, sempre tenint en compte la millor solució tècnica per a rendibilitzar al màxim la inversió inicial.

Actualment en la indústria és molt habitual trobar-nos amb robots antropomòrfics de 5/6 eixos (robots manipuladors) els quals disposen d’un major grau de llibertat de moviment. D’altra banda, també existeix una altra tipologia de robots com els Scara, Aranya (Delta) o Cartesians. Aquests últims malgrat ser sovint infravalorats són molt aptes per a un gran nombre d’aplicacions podent ser una solució econòmica i altament eficaç.

Des de TOTSOM analitzem exhaustivament les necessitats de cada projecte determinant el robot més adequat per proporcionar una solució personalitzada al sistema.

ROBOTS CARTESIANS

Els robots cartesians són anomenats així pel seu pla de moviment, ja que es mouen en línia recta en funció de les coordenades cartesianes formant angles rectes entre eixos. Això permet que les equacions de control d'aquests robots siguin més senzilles en comparació a altres tipus de robots.

Són molt comuns de trobar-los en aplicacions de fresat o dibuix. Els solem trobar, per exemple, en impressores 3D atès que el moviment característic d'aquests robots és de configurar el seu posicionament xy mentre es varia l'altura.

ROBOTS SCARA

Els “Selective Compliant Assembly Robot Arm” o robots SCARA es caracteritzen per tenir quatre graus de llibertat amb posicionament horitzontal i els seus ràpids cicles de treball en processos repetitius, sent ideals per a tasques d'encaixat de productes lleugers en cintes en moviment.

Es caracteritza per ocupar menors superfícies de muntatge en planta, solen ser de fàcil instal·lació i tenen un manteniment més senzill que altres tipus de robots.

Són una bona alternativa als robots cartesians, ja que ofereixen una major velocitat en els processos repetitius.

ROBOTS DELTA

Els robots delta es caracteritzen per tenir tres graus de llibertat i estar conformats per tres braços units a la base mitjançant articulacions universals. La característica clau del seu disseny és l'ús de paral·lelograms en el moviment corresponent als braços, de manera que es manté l'orientació del 'grip'.

És molt comú trobar-los en processos tant de picking com d'embalatge degut a la seva gran velocitat.

ROBOTS ANTROPOMÒRFICS O BRAÇOS ROBÒTICS

Els robots antropomòrfics són els més utilitzats del moment i, veient la seva versatilitat i capacitat d'adaptació, no podia ser menys.

 

Aquests es caracteritzen per tenir entre quatre, cinc o sis eixos de moviment, permetent una major adaptació en línies de producció i una gran capacitat de sorteig d'obstacles. Una altra de les seves característiques a recalcar és el gran ventall de càrregues que són capaços de suportar i el seu abast.

Són molt utilitzats per:

Paletització , bin picking, plegat de xapa, soldadura, inspecció, acabats, etc.

ROBOTS COL·LABORATIUS

La funció dels robots col·laboratius és la d'interactuar amb els humans en el seu entorn de treball.

Es pot considerar que un robot col·laboratiu és físicament com un braç robòtic, però amb unes característiques tant de programari com de maquinari que permeten una seguretat que habilita la cooperació amb els treballadors, és per això que no requereixen de cel·les de seguretat i que són molt més compactes. A causa d'això, la seva instal·lació és molt més senzilla que la de la resta de robots.

Quant a usabilitat, es caracteritzen pel seu treball constant i la seva alta repetibilidad respectant les mesures de protecció característiques per a la col·laboració amb l'humà.

Trobem robots col·laboratius en cadenes de producció els quals permeten seguir amb el procés repetitiu mentre els treballadors inspeccionen la qualitat del producte i efectuen els acabaments requerits.