automatizacion cintas transportadoras
escada automatizacion edar
cuadro automatizacion cintas transportadoras
adquisicion senales de campo por rs232

Programació de processos repetitius (Automatització).

A TOTSOM des de les nostres instal·lacions situades en la localitat d’Almacelles en la província de Lleida,  l’hi oferim la gestió integral dels seus projectes d’automatització industrial, o qualsevol dels processos implicats individualment.

Partint de les necessitats del client, dissenyem el sistema de control i la seva integració, començant per l’estudi del millor sistema a implantar, la seva planificació i realització de la documentació de tots els elements implicats en la instal·lació, construcció del quadre elèctric i finalment la posta en funcionament de la instal·lació.

La nostra fulla de ruta es basa en les següents directrius.

 • Escolta activa de les necessitats del client en primera persona.
 • Anàlisis global i definir les bases del projecte.
 • Generació de la documentació tècnica per poder dur a terme totes les fases del projecte i optimitzar temps i costos en l’execució.
 • Un cop validat el disseny, executem el projecte segons la planificació aprovada i sempre amb el “feedback” imprescindible del client.
 • Realitzem probes FAT, SAT y la posta en servei de la instal·lació segons els procediments propis de cada client.

Serveis d’Automatització Industrial

 • Regulació de processos industrials
 • Programació d’autòmats.
 • Optimització de processos.
 • Renovació d’infraestructures.
 • Sistemes de comunicació en camp.
 • Construcció d’armaris de control.
 • Interfaces home màquina HMI
 • Posta en funcionament d’instal·lacions d’automatització.
 • Asistencia tècnica.