La centraleta CELLINE AS SPA, es un dispositiu capaç de enrutar trucades tant de la red telefònica commutada (RTC) o per GSM des d’un telèfon analògic o des d’una centraleta telefònica amb sortida analògica.

El equip a reparar, “no engega”. En primer lloc es comprova l’adaptador d’alimentació, no trobant ninguna anomalia. A continuació s’accedeix a la placa electrònica de l’equip per realitzar algunes mesures bàsiques per tal de poder realitzar un primer diagnòstic.

Tan bon punt es te la placa a la vista, es detecten alguns components electrònics cremats, que formen part del circuit d’alimentació.

Placa-circuito-impreso

Vista general del circuito impreso de la centralita CELLIN

Detalle-placa-circuito-impreso

Detalle de los dos componentes quemados

 

Un cop identificats aquests components, es realitzen mesures de comprovació per a la resta del circuit imprès, identificant així defectes en el regulador de tensió y un diode de protecció, es procedeix a la seva substitució.

Després de substituir els components afectats, es verifica que el circuit d’alimentació de la placa electrònica funciona correctament.

Finalment es realitza una prova de l’equip, per tal de comprovar el seu correcte funcionament i donar per finalitzada la reparació.

Prueba-final

Centralita CELLIN conectada a un teléfono para la realización de pruebas de llamadas.