electronica 2
electronica 3
electronica 1
electronica 4

Desenvolupament de productes electrònics.

TOTSOM projecta les seves necessitats en el camp e la electrònica, realitzem l’anàlisi i desenvolupament del seus productes electrònics.

En TOTSOM l’hi oferim la materialització integral de les seves idees, passant per totes les etapes necessàries per dur-ho a terme, començant per la definició d’especificacions, planificació, tempos i costos, continuant amb els processos de disseny i elaboració dels prototips, tot això amb un procés de fabricació que segueix un estricte control de la qualitat amb la elaboració d’un pla de manteniment, actualitzacions i servei post venta del producte final.

Els nostres dissenys es basen en la “fabricabilitat”, optimitzant així tot el procés de producció, estalviant costos i temps.

Productes electrònics.

  • Desenvolupament i construcció de prototipus electrònics.
  • Desenvolupament i construcció de productes per demostracions i formació en el camp de la tecnologia.
  • Electrònica analògica.
  • Sistemes digitals programables.
  • Sistemes micro programables.
  • Electrònica de sistemes.
  • Desenvolupament de projectes per a productes electrònics.

Serveis per a equips electrònics.

  • Manteniment de equips electrònics.
  • Reparació de sistemes digitals y analògics.
  • Assemblatge de productes electrònics.